Bưu kiện

Tempmails.net cung cấp nhiều loại dịch vụ cho người dùng. Chọn gói cao cấp hàng tháng hoặc hàng năm mong muốn từ gói.

Miễn phí

$ 0
 • Một địa chỉ email tạm thời
 • Email có hiệu lực trong 2 giờ
 • Quảng cáo
SignUp

hàng tháng

$ 10
 • 10 Email tùy chỉnh trong 1 hoặc nhiều miền
 • Địa chỉ riêng 100%
 • Không quảng cáo
 • Email hợp lệ cho đến khi đăng ký
 • Bộ nhớ lưu trữ email 100 MB
Mua ngay

hàng năm

$ 60
 • 10 Email tùy chỉnh trong 1 hoặc nhiều miền
 • Địa chỉ riêng 100%
 • Không quảng cáo
 • Email hợp lệ cho đến khi đăng ký
 • Bộ nhớ lưu trữ email 100 MB
Mua ngay