بسته

Tempmails.net طیف گسترده ای از خدمات را به کاربران ارائه می دهد. بسته حق بیمه ماهانه یا سالانه مورد نظر را از طرح انتخاب کنید.

رایگان

$ 0
 • آدرس ایمیل One Temp
 • اعتبار ایمیل 2 ساعت
 • تبلیغات
SignUp

ماهانه

$ 10
 • 10 ایمیل سفارشی در 1 یا چند دامنه
 • آدرس 100% خصوصی
 • بدون تبلیغات
 • ایمیل ها تا زمان اشتراک معتبر هستند
 • 100 مگابایت حافظه ذخیره سازی ایمیل
Buy Now

سالانه

$ 60
 • 10 ایمیل سفارشی در 1 یا چند دامنه
 • آدرس 100% خصوصی
 • بدون تبلیغات
 • ایمیل ها تا زمان اشتراک معتبر هستند
 • 100 مگابایت حافظه ذخیره سازی ایمیل
Buy Now